موضوعات = تست غیر مخرب
تعداد مقالات: 19
1. بررسی خرابی لوله های کامپوزیتی ساخته شده با فرآیند رشته پیچی الیاف با روش نشرآوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1401

10.22060/mej.2022.20663.7292

سجاد علی میرزایی؛ مهدی احمدی نجف آبادی؛ امیر بنی محمد علی


9. مطالعه تجربی و شبیه سازی فاصله آرماتور از سطح بتن با استفاده از جریان گردابی

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2791-2808

10.22060/mej.2019.15132.6039

حمیدرضا اسرافیلی؛ سیدمحمدحسین سیدکاشی؛ میرسعید صفی زاده


17. تعیین چقرمگی شکست بین لایه‌ای در چند لایه‌های کامپوزیتی کربن/اپوکسی با روش نشرآوایی

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 379-386

10.22060/mej.2016.668

رضا محمدی؛ میلاد سعیدی فر؛ مهدی احمدی نجف‌ابادی؛ حسین حسینی تودشکی