موضوعات = ترموالاستیسیته
بررسی ضریب کیفیت در ارتعاشات خطی میکروصفحه مستطیلی با در نظر گرفتن اثر میرایی ترموالاستیک

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 851-862

10.22060/mej.2020.16524.6380

علی اصغر یلدایی؛ حسین رحمانی؛ فرامرز سرحدی؛ محمدرضا صالحی کلاهی


تأثیر دمای اولیه و خنک‌کاری بر تنش‌ ترمومکانیکی غلتک‌های نورد حلقه

دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 2063-2080

10.22060/mej.2019.14764.5938

علی نگهبان؛ احسان براتی؛ عبدالعلی مراثی؛ نادر وحدت آزاد