موضوعات = انرژی های تجدیدپذیر
تولید بخار با استفاده از انرژی خورشید و محلی‌سازی نور در سطح چوب کاج

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 2001-2012

10.22060/mej.2020.17026.6498

فاطمه توکلی دستجرد؛ محمد مصطفی غفوریان؛ مهدی مقدس خراسانی؛ مهران سپاه منصور؛ حمید نیازمند


شبیه‌سازی انرژی، اگزرژی و اقتصادی یک گلخانه نیمه خورشیدی با راستی‌آزمایی تجربی

دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 1677-1694

10.22060/mej.2020.17093.6518

بهزاد محمدی؛ سید فرامرز رنجبر؛ یحیی عجب شیرچی؛ لیلی گروسی فرشی؛ سیما باهری اسلامی


بهینه سازی جانمایی توربین ها در مزرعه باد

دوره 52، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2387-2402

10.22060/mej.2019.15150.6043

سید مجتبی واردی کولایی؛ مسعود عبدالمحمدی؛ حبیب احمدی؛ مصطفی نظری


مطالعه تجربی و تحلیل اقتصادی آبشیرین کن خورشیدی پلکانی با شرایط مختلف

دوره 52، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1513-1530

10.22060/mej.2018.14556.5887

محمد وفایی؛ محمد برزگرنژاد؛ علی اربابی؛ سید احسان شکیب؛ محمد مصطفی غفوریان


بررسی تأثیر حضور آلایندههای سوخت آند بر عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 381-398

10.22060/mej.2018.13678.5688

عباس مرادی بیلندی؛ محمد جعفر کرمانی؛ هادی حیدری؛ محمد مهدی عبداله زاده سنگرودی


طراحی، ساخت و بررسی عملکرد متمرکز کننده با نقطه کانونی ثابت شفلر در کرمان

دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1303-1318

10.22060/mej.2017.13206.5567

محمد امین طالبی زاده؛ ابراهیم جهانشاهی جواران؛ محمد رهنما


شبیه‌سازی انرژی و تحلیل پارامتری سیستم فتوولتائیک حرارتی آب خنک

دوره 50، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1361-1374

10.22060/mej.2017.12703.5402

مهدی شکوری؛ علیرضا نورپور؛ سودابه گلزاری؛ محمد ضامن