موضوعات = مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان
تعداد مقالات: 31
2. مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش‌های هیدرولیکی دایروی

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 3-3

10.22060/mej.2020.18409.6811

علی اسدی؛ سید مجید ملک جعفریان؛ علیرضا تیمورتاش


4. اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره روتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 3-3

10.22060/mej.2020.17268.6556

محمد حسین عباباف بهبهانی؛ علی خوش نژاد؛ رضا تقوی زنور؛ محمدرضا گودرزی


7. مطالعه آزمایشگاهی اثر نوع ماده سورفاکتانت بر پایداری و تحرک فوم با رویکرد ازدیاد برداشت نفت

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 339-356

10.22060/mej.2019.15736.6193

سید محمد حسین رضوی؛ محمد محسن شاه مردان؛ محسن نظری؛ محمود نوروزی


8. بررسی تجربی جریان هوا پایین‌دست مدل مثلثی در زوایای مختلف

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 427-436

10.22060/mej.2020.16547.6387

احسان اردکانی؛ علیرضا تیمورتاش؛ محمدعلی اردکانی


15. بررسی تجربی و عددی جریان سیال و جداسازی آخال در تاندیش ریخته گری مداوم فولاد

دوره 52، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1943-1954

10.22060/mej.2019.15523.6148

محمدرضا مسلمان یزدی؛ احمدرضا فقیه خراسانی؛ شهرام طالبی


19. بررسی تجربی برخورد ذره کروی آب‌گریز با سطح مشترک هوا - آب

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 943-954

10.22060/mej.2018.13748.5706

محسن نظری؛ مریم رمضانی بازان؛ محمد محسن شاه مردان


20. مقایسه تجربی مشخصه‌های جریان و شکست جت‌های آب مستطیلی و بیضوی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1201-1216

10.22060/mej.2018.13828.5725

امین جابری؛ مهران تاج فر؛ آرمین شیدانی


21. بررسی تجربی رفتار هیدرودینامیکی و شکست جت مایع با و بدون حضور میدان الکتریکی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1487-1498

10.22060/mej.2018.13591.5679

رضا غرائی خسروشاهی؛ مهدی توانا؛ سیما باهری اسلامی


22. بررسی عددی و آزمایشگاهی حرکت یک شناور زیرسطحی در نزدیکی سطح آزاد

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 347-364

10.22060/mej.2018.14029.5782

سید خلیل شریعتی؛ سیدحسین موسوی زادگان


24. بررسی آزمایشگاهی رفع گیر اختلاف فشاری با تغییر در خواص و افزایه های موجود در سیال حفاری

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 863-872

10.22060/mej.2017.11736.5305

احسان آزاد؛ ساسان یوسفی راد؛ محسن ده ودار؛ پرویز معارف وند


25. تحلیل تجربی میدان جریان و انتقال حرارت در یک کانال مسطح تحت تاثیر مولد گردابه سوراخ‌دار

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 271-284

10.22060/mej.2016.770

علی روستای ابکنار؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی