موضوعات = جریان در محیط متخلخل
تعداد مقالات: 12
1. شبیه سازی نقش درمان ضدرگ زایی در رفتار جریان سیال و رسانش ماکرومولکول در تومور جامد غیرهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.22060/mej.2022.20938.7343

محیا محمدی؛ سیروس آقانجفی؛ مجید سلطانی


4. شبیه‌سازی عددی لوله حرارتی رسانایی متغیر با مخزن سرد با رویکرد جریان‌ تک فازی

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 9-9

10.22060/mej.2021.18622.6868

محمد مهدی گرجی؛ مهدی مشرف دهکردی؛ ابراهیم افشاری؛ ایثار دشتی


10. پدیده شناسی رفتار قطره عبور‌کننده از یک محیط متخلخل در مقیاس حفره به روش شبکه بولتزمن

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 697-710

10.22060/mej.2017.11848.5198

ابوالفضل امیری هزاوه؛ محمد رضا سلیمی؛ محمد طیبی رهنی