موضوعات = مکاترونیک
مدلسازی دینامیکی و کنترل یک ربات پاک‌کننده برای مزارع خورشیدی

دوره 53، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 3465-3478

10.22060/mej.2021.18404.6810

فریما حاجی احمدی؛ پیام زرافشان؛ محمد دهقانی؛ سید علی اکبر موسویان؛ سیدرضا حسن بیگی


مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از اسلاشینگ یک سیال و عملکرد آن در دستگاه صفحه تراش

دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، شهریور 1400، صفحه 3911-3924

10.22060/mej.2021.19169.6967

رسول معروفی آذر؛ مازیار فهیمی فرزام؛ ناصر پاشایی


کنترل بهینه مبتنی بر برنامه‌ریزی مسیر حداقل انرژی برای یک کوادروتور

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1349-1364

10.22060/mej.2019.14832.5954

محمود مزارع؛ احسان داودی؛ مصطفی تقی زاده؛ مهدی پورقلی


طراحی کنترل کنندۀ وضعیت تطبیقی برای شبیه ساز آزمایشگاهی سمت فضاپیما

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 163-174

10.22060/mej.2016.764

مهدی نبی پور؛ منصور کبگانیان؛ فرهاد فانی صابری