موضوعات = مدلسازی سیستم های دینامیکی
تعداد مقالات: 37
16. مدل‌سازی و کنترل مسیر ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی

دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، اردیبهشت 1400، صفحه 1-1

10.22060/mej.2020.16853.6456

حسین میرزایی نژاد؛ علی محمد شافعی


23. مدلسازی دینامیکی و کنترل مود لغزشی پمپ مارپیچ دوار

دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 2277-2292

10.22060/mej.2019.15770.6198

بهنام میری پور فرد؛ امیر حسام سجادی نیا؛ فرشاد هاشمی نادر