موضوعات = طراحی و کنترل رباتها و مکانیزم ها
تعداد مقالات: 25
1. رفتارشناسی حرکتی محرک‏های نرم بادی تقویت شده با الیاف بر اساس زاویه‏ی پیچش الیاف

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 5-5

10.22060/mej.2021.16641.6405

اشکان فتحیان؛ گلبرگ نیک آیین؛ انیس دارمحمدی؛ حسین میرانژاد؛ محمدمهدی عاقلی حاجی آبادی


5. کاهش گشتاور محرک‌های ربات موازی دو درجه آزادی با وزنه‌های تعادل و طراحی مسیر

دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، تیر 1400، صفحه 1-1

10.22060/mej.2020.17378.6585

مجتبی ریاحی وزواری؛ امین نیکوبین؛ علی قدوسیان


9. مدل‌سازی سینماتیکی ربات نرم فضایی به روش تحلیلی بهبودیافته مبتنی بر ربات‌های سری

دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، اردیبهشت 1400، صفحه 2-2

10.22060/mej.2020.17233.6543

سپیده اکبری؛ حامد غفاری راد؛ محمد زارعی نژاد


17. تأثیر ربات های اجتماعی در آموزش و توانبخشی کودکان طیف اُتیسم در ایران

دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 2329-2354

10.22060/mej.2019.15434.6121

علیرضا طاهری؛ علی مقداری؛ مینو عالمی؛ حمیدرضا پوراعتماد