موضوعات = کنترل سیستمهای دینامیکی
کنترل بهینه لیزر در درمان حرارتی سرطان

دوره 54، شماره 10، دی 1401، صفحه 2333-2350

10.22060/mej.2022.20946.7344

سجاد صمدی؛ مصطفی نصیری؛ مرضیه رضازاده


کنترل نقطه به نقطه کوادروتور حامل مایع

دوره 54، شماره 4، تیر 1401، صفحه 727-746

10.22060/mej.2022.20628.7281

علی سلطانی؛ امیرحسین وحیدی بجستانی؛ محمد گوهرخواه


کنترل غیرفعال ارتعاشات سازه بلندمرتبه با میراگر مایع تنظیم‌شده تحت تحریک باد و زلزله

دوره 53، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 5367-5388

10.22060/mej.2021.19433.7026

مازیار فهیمی فرزام؛ بابک علی نژاد؛ رسول معروفی آذر؛ هاجر کاظمی سرملی