موضوعات = دینامیک سیالات محاسباتی
تعداد مقالات: 86
1. شبیه‌سازی عددی ضربه قوچ ناشی از بستن سریع شیر در سیالات مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1399

10.22060/mej.2020.18624.6865

رفعت محمدی؛ محمد آقایی


2. بهبود ضریب توان توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک ایرفویل های تغییر شکل پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

10.22060/mej.2021.18974.6931

محسن کاظمی؛ امیرحسین فردی؛ محمد جواد مغربی


3. تحلیل عددی مرز تمایز زبری سطح و موانع دیواری در جریان آرام فشار- محرک درون ریزمجراهای ناصاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

10.22060/mej.2020.18235.6775

محمد مهدی فخاری؛ سید علی میربزرگی


4. بررسی تاثیر غلظت هوای جریان بر فاصله‌ی بین هواده‌های تندآب سرریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.22060/mej.2020.17587.6677

مهدی اژدری مقدم؛ الهام نخعی زینلی


5. بررسی فرایند تولید هیدروژن به روش اکسیداسیون جزئی گاز طبیعی در یک مبدل غیر کاتالیسیتی بزرگ و مقایسه آن با فرایند رفرمینگ متان در مبدل کاتالیستی کوچک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22060/mej.2021.18268.6788

سید بهزاد حقی؛ غلامرضا صالحی؛ مسعود ترابی آزاد؛ علی لهراسبی نیچکوهی


7. تحلیل زمان‌مند فیستول در سه زاویه‌ی پیوند 45، 90 135 درجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1399

10.22060/mej.2020.17259.6555

سید محمد نادری؛ قاسم حیدری نژاد؛ محمد صفرزاده


8. عملکرد هیدرولیکی-حرارتی پره ذوزنقه‌ای مجهز به مولد گردابه و حفره: بررسی اثر موقعیت مولد گردابه و حفره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1399

10.22060/mej.2020.17218.6558

فائزه نجاتی برزکی؛ قنبرعلی شیخ زاده؛ مرتضی خوشوقت علی آبادی؛ علی اکبر عباسیان آرانی


10. بررسی عددی پاشش اسپری اتانول و استون در محیط گازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

10.22060/mej.2020.18215.6765

حسن خالقی؛ اعلی صدوقی


12. ارائه رویکرد جدید ADI-CEIDD به منظور حل معادله انتقال حرارت هدایت دو بعدی روی پردازنده گرافیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.22060/mej.2019.16178.6295

علی فوادالدینی؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ حسین محمودی داریان


13. شبیه‌سازی راکتور فتوکاتالیستی به روش حجم محدود و جهت‌های مجزا و مطالعات پارامتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1398

10.22060/mej.2019.16699.6425

محمد رحمانی؛ ماجده نوری زاده؛ علی یار جوادی


14. مدل‌سازی انتقال خرده‌های حفاری توسط فوم در شرایط یک چاه افقی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22060/mej.2019.16423.6364

احسان وزیری؛ محمد سیم جو؛ محمد چهاردولی


15. توسعه الگوریتم DSMC در شبکه کارتزین انطباقی برای شبیه‌سازی جریان گاز رقیق حول هندسه‌های پیچیده دوبعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1396

10.22060/mej.2017.12454.5341

رامین کمالی مقدم؛ الهام سلگی


16. شبیه‌سازی دوبُعدی جوشش هسته‌ای استخری و بررسی مکانیزم تغییر فاز در شارهای حرارتی پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22060/mej.2020.17100.6511

مریم حسنی؛ رامین کوهی کمالی


17. تحلیل هیدرودینامیک و انتقال جرم در کانال تغذیه پرشده با جداکننده ماژول اسمزمعکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

10.22060/mej.2020.15917.6238

نعمت‌الله منصوری؛ مهدی مقیمی


19. مطالعه عددی و بررسی اثر میدان مغناطیسی بر میدان سرعت و افت فشار در بلنکت دوتائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1399

10.22060/mej.2020.17736.6657

فرامرز سرحدی؛ حسن ثنائی؛ سعید فراهت؛ سید محمد جوادی


20. بررسی عددی اثرات کاهش لحظه‌ای سطح مقطع یک دیفیوزر خروجی گاز مافوق‌صوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

10.22060/mej.2020.16956.6482

نعمت اله فولادی؛ محسن حاتمی نسب؛ سینا افخمی


22. بررسی انتقال حرارت سیالات غیرنیوتونی شبه‌پلاستیک در مبدل‌های حرارتی متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

10.22060/mej.2019.15536.6153

امین رضا نقره آبادی؛ کسری ایوبی ایوبلو؛ رضا باهوش کازرونی؛ محمد قلم باز


23. تحلیل عددی قدرت جریان ثانویه ناشی از محرک الکتروهیدرودینامیک در یک کانال مسطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1398

10.22060/mej.2019.16765.6435

حسام مویدی؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی