موضوعات = دینامیک سیالات محاسباتی
بررسی و اصلاح آیرودینامیکی مقطع برج بین المللی تهران در معرض بادهای سالیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.22060/mej.2022.21275.7415

علی صابر مقدم؛ علیرضا جهانگیریان


شبیه‌سازی عددی جدایش جریان در یک نازل سهموی بهینه تراست

دوره 54، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 3-3

10.22060/mej.2022.20465.7235

سینا افخمی؛ نعمت اله فولادی؛ محمود پسندیده فرد


مطالعه عددی تأثیر خواص الاستیک سیال بر برخورد مایل قطره بر لایه سیال

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 3-30

10.22060/mej.2021.19488.7036

محمدرضا رضایی؛ محمود نوروزی؛ محمدحسن کیهانی؛ سید محمد تقوی


تاثیر رفتار غیرنیوتنی بر انتقال ذرات لیپوپروتیئن کم دانسیته ناحیه ورتکسی در رگ کاروتید انسانی

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 4789-4806

10.22060/mej.2021.19068.6946

آرام پیری؛ ساجد هادی بافکر؛ ایرج میرزایی؛ نادر پورمحمود حصار؛ حسن شیروانی