موضوعات = دینامیک و کنترل سامانه های میکرو و نانو
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل دینامیکی میکرو المان منعطف موازی با مدل قیدی تیر و تئوری گرادیان کرنشی اصلاح یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.22060/mej.2022.20518.7251

محمد ارحامی؛ حمید معین فرد