موضوعات = دینامیک و کنترل سامانه های میکرو و نانو
تعداد مقالات: 11
الگوریتم جهت‌یابی صفحه‌ای میکروربات دو قطبی مغناطیسی توسط سه میدان مغناطیسی خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

10.22060/mej.2022.20797.7317

المیرا مجاور زرگر؛ مجید ساده دل؛ محمدرضا کرفی