موضوعات = مکانیک شکست
تعداد مقالات: 28
پیش‌‌بینی محل شکست استخوان ران انسان با استفاده از روش المان محدود توسعه‌یافته

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 7-7

10.22060/mej.2021.17632.6632

رامین شاه‌باد؛ فاطمه السادات علوی اندراجمی؛ مجید میرزائی


بررسی علل شکست یک پره توربین گازی از جنس سوپر آلیاژ اینکونل 738LC

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 103-112

10.22060/mej.2016.773

رضا بنازاده؛ محمد ریاحی؛ مرتضی آئینه روایی


بررسی اثر نیروی پیش بار پیچ و مهره بر T-stress در مود ترکیبی شکست

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 291-298

10.22060/mej.2016.760

تاج بخش نوید چاخرلو؛ محمدرضا اعلمی؛ هادی ناصری ملکی