موضوعات = مکانیک شکست
تعداد مقالات: 23
2. تحلیل حساسیت رفتار شکست در کامپوزیت کربن- اپوکسی در نرخ‌های جابجایی مختلف تحت بارگذاری مود اول کششی با آنالیز رگرسیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

10.22060/mej.2020.18241.6778

محمد آزادی؛ مصطفی سعیدی؛ مهدی مختاری شیرازآباد؛ پابلو کرسپو- لوپز


3. بررسی رشد ترک خستگی با فرایند وینر با درنظر گرفتن اثرات تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.22060/mej.2020.17437.6596

محمدعلی فارسی؛ پیمان غلامی


5. بررسی رشد ترک در دو ساختار لایه نشانی شده و ایده‌آل Ti/TiN با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1398

10.22060/mej.2019.16569.6391

حسن امینی؛ پروین قلیزاده؛ اسماعیل پورسعیدی


13. تحلیل تجربی و عددی شکست پلیمر PMMA تحت مود مرکب

دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1077-1088

10.22060/mej.2018.14020.5776

پروا حسینی؛ نقدعلی چوپانی


18. بررسی علل شکست یک پره توربین گازی از جنس سوپر آلیاژ اینکونل 738LC

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 103-112

10.22060/mej.2016.773

رضا بنازاده؛ محمد ریاحی؛ مرتضی آئینه روایی


20. بررسی اثر نیروی پیش بار پیچ و مهره بر T-stress در مود ترکیبی شکست

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 291-298

10.22060/mej.2016.760

تاج بخش نوید چاخرلو؛ محمدرضا اعلمی؛ هادی ناصری ملکی


21. تعیین چقرمگی شکست بین لایه‌ای در چند لایه‌های کامپوزیتی کربن/اپوکسی با روش نشرآوایی

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 379-386

10.22060/mej.2016.668

رضا محمدی؛ میلاد سعیدی فر؛ مهدی احمدی نجف‌ابادی؛ حسین حسینی تودشکی