موضوعات = دینامیک سیالات محاسباتی
تعداد مقالات: 90
26. عملکرد هیدرولیکی- حرارتی پره ذوزنقه‌ای مجهز به مولد گردابه و حفره: بررسی اثر موقعیت مولد گردابه و حفره

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 16-16

10.22060/mej.2020.17218.6558

فائزه نجاتی برزکی؛ قنبرعلی شیخ زاده؛ مرتضی خوشوقت علی آبادی؛ علی اکبر عباسیان آرانی


31. بررسی انتقال حرارت سیالات غیرنیوتونی شبه‌پلاستیک در مبدل‌های حرارتی متخلخل

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 241-258

10.22060/mej.2019.15536.6153

امین رضا نقره آبادی؛ کسری ایوبی ایوبلو؛ رضا باهوش کازرونی؛ محمد قلم باز


32. انتخاب چیدمان بهینه یک مرکز مخابراتی نمونه با کمک دینامیک سیالات محاسباتی و ‌شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 52، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2969-2984

10.22060/mej.2019.16405.6361

هاشم وضوحی؛ ایرج میرزایی؛ نادر پورمحمود حصار؛ مجید عباس علیزاده


45. مطالعه تجربی و عددی توربین جزر و مدی عمود محور

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 745-768

10.22060/mej.2019.14761.5940

محمود رضا هاشمی؛ مهدی مقیمی؛ شهرام درخشان هوره


47. بررسی اثر شعاع انحنای لبه یک ریزمحفظه فراصوتی پیزوالکتریکی جهت بهبود پایداری نانوامولسیون

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 1005-1022

10.22060/mej.2018.14420.5857

سید محمد محسن مدرس قیصری؛ رقیه گوگ‌ساز قوچانی؛ پدرام صفرپور؛ مجید زندی


50. بررسی تجربی تاثیر حالت بهره‌برداری انتهاباز و انتهابسته بر مدیریت آب در استک پیل سوختی پلیمری H2/O2

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1217-1234

10.22060/mej.2018.13945.5759

مظاهر رحیمی اسبویی؛ ابراهیم علیزاده؛ علی اکبر رنجبر؛ سید مجید رهگشای؛ سید حسین مسروری سعادت؛ مجید خورشیدیان