موضوعات = ارتعاشات غیر خطی
تعداد مقالات: 29
ارتعاشات غیرخطی ورق‌های فرومغناطیس حامل جریان الکتریکی در میدان‌های مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22060/mej.2022.20221.7196

نریمان اشرفی خراسانی؛ الهام طهماسبی


ارتعاشات غیرخطی پیچشی تیر با نیروی محوری و دارای زاویه پیچش اولیه تحت تحریک تشدید اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1401

10.22060/mej.2022.20718.7301

سید علی سینا؛ حسن حدادپور


کاهش ارتعاشات خارج از صفحه پره توربین بادی به کمک چاه غیرخطی انرژی پربازده

دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 14-14

10.22060/mej.2021.19784.7111

مازیار دقیقی؛ علی رحمانی هنزکی؛ مجید شاهقلی؛ سعید باب


ارتعاشات غیرخطی لوله‌های حامل سیال تقویت شده با گرافن

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 1-1

10.22060/mej.2021.18964.6929

رسول خدابخش؛ علیرضا سعیدی؛ رضا بهاءالدینی


پایداری و دوشاخگی تیر دوار با سرعت دوران متغیر

دوره 53، شماره 4 (Special Issue)، تیر 1400، صفحه 4-4

10.22060/mej.2020.18223.6769

علی زمانی؛ ملیحه افتخاری؛ مجتبی افتخاری


مدل سازی ارتعاشات آزاد غیرخطی برج توربین باد

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 121-130

10.22060/mej.2018.13765.5704

حسن ملائکه سقا؛ حمید معین فرد


مدل سازی ریاضی و تحلیل تشدید در نوسان کننده های برخوردی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 157-168

10.22060/mej.2017.12458.5343

علی ابراهیمی ممقانی؛ روح اله حسینی


ارتعاشات طولی آزاد غیرخطی میله تحت کرنش محدود

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1085-1096

10.22060/mej.2017.11937.5223

بتول سلیمانی رودی؛ علیرضا فتوحی فیروز آباد؛ محمد مهدی جلیلی


ارتعاشات آزاد غیر خطی در تیرهای منعطف با بخش میانی صلب و جرم نوک

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 125-136

10.22060/mej.2017.11764.5178

اکبر دواق؛ حمید معین فرد؛ محید معاونیان


لنگش آزاد و اجباری محورهای حامل دیسک‌های نامیزان تحت اثر نیروی محوری

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 175-188

10.22060/mej.2016.777

محمد رضا زین العابدینی؛ منصور رفیعیان